hlavička webu: Vyznamenání členský zemí Evropské unie; KRÁSA EVROPSKÉ FALKERISTIKY, Výstava řádů a vyznamenání zemí evropské unie je pořádána u příležitosti předsednictví České
republiky v radě Evropské unie v roce 2009
Místo konání: Hrzánský palác, Loretánská 177/9, Praha 1; 3. února - 1. března 2009, od 10 do 17 hodin; vstup volný
Česká verze English version

ÚVODNÍ SLOVO MIRKA TOPOLÁNKA

Oceňování zásluh má v Evropě dlouhou tradici. A i když se udílené řády a vyznamenání v jednotlivých zemích liší, i když se jejich podoba v průběhu staletí měnila a rozšiřoval se okruh osob, jimž mohla být udělena, vždy šlo a jde o jedno a totéž: o uznání prokázané služby. Uznání, které nemá podobu hmotných statků ani s ním není spojen mocenský úřad. Státní vyznamenání přináší svému nositeli čest a slávu, které nelze vyvážit ani penězi, ani vlivem.

Výstava „Krása evropské faleristiky“ ukazuje, jak „čest a slávu“ oceňují jednotlivé země kontinentu. Odráží svébytné národní tradice, rozdílný historický vývoj a kulturní zvláštnosti. Ale také dokládá onen všeprostupující sjednocující prvek – vztah mezi službou a vyznamenáním. I pro faleristiku platí motto Evropské unie „In varietate concordia“ (Jednota v rozmanitosti).

Vyznamenání a řády prošly dlouhým vývojem. Původně výlučné odznaky uzavřených rytířských komunit se postupně proměňovaly, rozrůzňovaly a „demokratizovaly“ až do podoby státních vyznamenání přístupných všem občanům. Stále si však zachovávají výjimečný ráz ocenění individuálních zásluh udělovaných oprávněnou autoritou. Řády a medaile tak jsou v dnešní době masové konzumní demokracie velice potřebnou připomínkou, že ne vše důležité na světě lze koupit, ne o všem významném lze hlasovat.

 

Mirek Topolánek
předseda vlády České republiky

 

 

 

 

foto: Mirek Topolánek, předseda vlády ČR

Mirek Topolánek
předseda vlády České republiky

Výstava řádů a vyznamenání zemí Evropské unie je pořádána u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009.