hlavička webu: Vyznamenání členský zemí Evropské unie; KRÁSA EVROPSKÉ FALKERISTIKY, Výstava řádů a vyznamenání zemí evropské unie je pořádána u příležitosti předsednictví České
republiky v radě Evropské unie v roce 2009
Místo konání: Hrzánský palác, Loretánská 177/9, Praha 1; 3. února - 1. března 2009, od 10 do 17 hodin; vstup volný
Česká verze English version

ÚVODNÍ SLOVO ALEXANDRA VONDRY

Historicky první české předsednictví Evropské unie je pro naši zemi výzvou a zároveň i příležitostí. Výzvou proto, že se ujímáme pomyslného kormidla v nelehkých časech stále rychleji se měnícího světa. Příležitostí proto, že dává českým občanům možnost poznat Evropskou unii mnohem lépe než kdykoli doposud. Tomuto požadavku - a sice představovat Evropskou unii a její členské státy pokud možno v co největší pestrosti a zajímavosti témat – odpovídá i tato výstava.

Výstava „Krása evropské faleristiky“ představuje jednotlivé členské státy Evropské unie v netradiční formě, prostřednictvím státních vyznamenání, která jsou v jednotlivých zemích udělována za prokázané zásluhy ve všech sférách lidské činnosti. Máme tak možnost konkrétněji poznat faleristickou tradici jednotlivých členských států Evropské unie. Při bližším pohledu zjišťujeme, že tato tradice je ve většině zemí podobná, neboť vychází z totožných civilizačních kořenů.

Poukazem na krásu jednotlivých vyznamenání a jejich pestrost nám tak výstava umožňuje pochopit jednu z hlavních deviz evropanství – jednotu v rozmanitosti. Není náhodou, že toto sousloví je zároveň i mottem Evropské unie. Poukazuje, že jejím prostřednictvím se Evropané sjednotili ve společném úsilí o mír a určitý životní standard a že přítomnost různých kultur, tradic a jazyků je pro evropský kontinent výraznou výhodou. 

Alexandr Vondra
místopředseda vlády České republiky

foto: Alexandr Vondra, místopředseda vlády ČR

Alexandr Vondra
místopředseda vlády České republiky

Výstava řádů a vyznamenání zemí Evropské unie je pořádána u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009.